Burgemeester Dirk De fauw licht enkele opvallende resultaten toe van een recente burgerbevraging bij Bruggelingen, alsook de toekomstvisie van de Brugse cd&v over hoe de mobiliteit in Brugge er kan uitzien

Uit de recente Gemeente-Stadsmonitor (voorjaar 2024) bleek dat Bruggelingen graag in Brugge wonen en een groot vertrouwen hebben in het stadsbestuur, zeker in vergelijking met de Vlaamse Centrumsteden.

Exact 5 maanden voor de verkiezingen organiseerde een West-Vlaams marketingbureau, in opdracht van de Brugse cd&v, een nieuwe burgerbevraging “Brugge Kiest”. Deze bevraging liep 3 weken en werd via de sociale media verspreid. Voor de Vlaamse Gemeente-Stadsmonitor waren er 1811 Bruggelingen die reageerden, voor Brugge Kiest 1288. De deelnemersgroep van Brugge Kiest is representatief verdeeld over verschillende leeftijdsklassen, genders en deelgemeentes, wat zorgt voor een breed en genuanceerd beeld van waar de Bruggeling van wakker ligt. In de persmap is de integrale rapportage van de bevraging opgenomen.

Burgemeester Dirk De fauw:

“Het doet uitermate deugd om te zien dat ook de meest actuele bevraging de resultaten van de Vlaamse Gemeente-Stadsmonitor bevestigt. Op de stelling “ik woon graag in Brugge” is het cijfer nu 94,7%, ten opzichte van 93 % in de Gemeente-Stadsmonitor. Waar het vertrouwen in het bestuur van de Gemeente-Stadsmonitor nog 41,7% bedroeg, is dit nu 57,4%. Dit is een echte opsteker.  Ook opvallend: 81,6% van de Bruggelingen voelt zich veilig in Brugge. 61,1% is tevreden over het beleid van de huidige burgemeester.”

De bewonersbevraging brengt ook een aantal belangrijke aandachtspunten voor een volgend bestuur aan. Zo is prioriteit nummer 1 uit de bevraging de vraag om extra in te zetten op comfortabele fiets- en voetpaden. Op de vraag of er meer verkeersarme straten nodig zijn in de binnenstad is de respons evenwichtiger: 58,2% is akkoord, maar 41,8% is niet akkoord. 73,6% pleit dan weer voor een groter aanbod aan betaalbare woningen. Dit wordt een speerpunt ons programma: de komende jaren komen er een aantal grote zones in de binnenstad (bv. site Liantis) en in de deelgemeenten vrij (bv. de militaire kazerne in St-Kruis). Deze gebieden willen we niet overlaten aan projectontwikkelaars, maar we willen zelf de regie in handen nemen, met betaalbare woningen en voldoende groen. Ander opvallend punt is dat uit de bevraging blijkt dat 75,4% akkoord is met de stelling dat er voldoende groenvoorzieningen in Brugge zijn. 76,5% vindt dat Brugge de toeristen moet aanmoedigen om buiten de piekseizoenen te komen.

Tot slot, twee grote opvallende uitdagingen zijn volgens de respondenten “voldoende personeel voor onze gezondheidszorg” alsook “jonge mensen in de stad houden”.

Burgemeester Dirk De fauw: “Deze bevraging levert ons nuttige informatie op. Ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken om onze toekomstvisie op de mobiliteit en verkeersveiligheid in Brugge toe te lichten.

  1. Parkeren in de binnenstad

Hoe is dit op vandaag geregeld?

Afbeelding1

Shop-and-goplaatsen die door handelaars worden aangevraagd: gratis en via sensoren.

Afbeelding2

We moeten vaststellen dat het aantal bovengrondse parkeerplaatsen te beperkt is om bewoners, bezoekers van bewoners, werknemers en klanten van handelszaken toe te laten overal te parkeren door de aanwezigheid van wagens van toeristen.

 

De leefkwaliteit komt in het gedrang door het zoekverkeer en bewoners vinden moeilijk een parkeerplaats. Toeristen, meestal dagjesbezoekers, plaatsen hun wagen in de handelsstraten en de woonwijken van de binnenstad.

 

Daarom stellen we voor om het bovengronds parkeren (+/- 5.000 parkeerplaatsen) enkel voor te behouden voor bewoners en voor vergunninghouders of zij die een voucher hebben.

 

Wie kan er dan nog in de binnenstad bovengronds parkeren?

 

  • Bewoners (met bewonerskaart) en hun bezoekers (met voucher - 1 euro voor 4 uur of 0,25 euro/uur).
  • Ook werknemers en cursisten die nu gebruik kunnen maken van het voordeeltarief kunnen verder in de binnenstad parkeren.
  • Ook handelaars (bv. Kappers, horecazaken, vrije beroepen) kunnen vouchers aankopen voor hun cliënteel aan dezelfde prijs als de bewoners, evenals zorgverstrekkers.

 

In de winkelstraten worden meer shop-and-goplaatsen ingericht waar gratis gedurende 30 minuten kan geparkeerd worden. In de poortstraten wordt het parkeren beperkt tot maximum 2 uur, tenzij men over een voucher beschikt.

 

Daardoor wordt het onmogelijk voor de toeristen of zij die een daguitstap maken om in de binnenstad nog bovengronds te parkeren. Zij moeten in eerste instantie in de grote parkings aan het Station of ’t Zand parkeren.

 

Indien er gronden of gebouwen vrij komen in de onmiddellijke omgeving van de Brugse stadsring moet onderzocht worden of daar deels een rotatieparking kan voorzien worden.

 

De parking Zilverpand is reeds enkel ter beschikking voor de abonnees op zaterdag- en zondagnamiddag.

Afbeelding3
  1. Parkeren in de rand

 

Gezien het voorstel 1 zal de druk op de rand verhogen. Daarom wordt de blauwe zone in de rand uitgebreid.

 

Hieronder ziet u een kaartje met de huidige blauwe zone.

Afbeelding4
  1. Parkeren personen met een beperking

 

Het aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking wordt uitgebreid in het centrum van de stad.

Afbeelding12
  1. Openbaar vervoer

 

Ook de nieuwe bussen van De Lijn zijn en blijven te groot en te zwaar voor de Brugse binnenstad, terwijl de elektrische shuttlebusjes bij iedereen in de smaak vallen. Hieronder zie je een kaartje met de huidige route.

 

Met De Lijn zullen we onderhandelen om hun twee lijnen die nu nog de binnenstad doorkruisen, enkel op de ring te houden.

 

In de binnenstad richt de stad zelf een nieuwe lus met bijkomende kleine elektrische shuttlebussen in, zodat de volledige binnenstad vlot en veelvuldig met het openbaar vervoer kan bereikt worden. Voor het gebruik van dit vervoer wordt een grote campagne opgezet.

 

De Lijn kan zich dan verder concentreren om hun aanbod van het openbaar vervoer in de deelgemeenten verder uit te breiden en de knelpunten in het vernieuwde bussenplan verder weg te werken.

 

Dit vergt een grote investering van het Stadsbestuur. Daarom moet de shuttlebus betalend gemaakt worden, doch met een heel interessant tarief (10-beurtenkaart, 65+ abonnementen, schoolabonnementen…). De financiering kan ook gebeuren via de opbrengst van de GAS4 (inbreuk op de wegcode …) en GAS5 ( snelheidsovertredingen in Zone 50 en Zone 30).

Afbeelding6
Afbeelding7
  1. Vervoer voor personen met verminderde mobiliteit

 

Voor personen met verminderde mobiliteit - personen met een beperking en/of oudere bewoners - wordt op niveau van de regio een nieuwe Minder Mobielen Centrale uitgebouwd. Waar nu enkel personen met een bescheiden inkomen gebruik kunnen van maken, wordt dit uitgebreid naar alle personen met een verminderde mobiliteit.

 

Er komt één centraal aanmeldpunt voor de volledige regio waar men zowel telefonisch als elektronisch vervoer kan aanvragen. Vervoer is mogelijk van 7 uur ‘s morgens tot 1 uur ‘s nachts.

 

Er wordt een groot netwerk van vrijwillige chauffeurs opgezet die voor het vervoer correct vergoed en verzekerd worden. Zij krijgen voor hun prestaties een vrijwilligersvergoeding. Ook de busjes voor aangepast vervoer die beschikbaar zijn in de woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap moeten al dan niet met chauffeur ingeschakeld worden om het vervoer te verzekeren.

Afbeelding13
  1. Verkeersvrij/ Verkeersluw

 

Sommige partijen zeggen dat er geen visie zit achter het autoluw maken van de Brugse binnenstad. Zij hebben het verkeerd voor. In tegenstelling tot andere steden (o.a. Gent) waar men geconfronteerd werd met zwarte vlaggen en ontevredenheid hebben wij in de voorbije legislatuur een aantal plaatsen verkeersvrij gemaakt (bv. Ankerplein) en andere verkeersluw (waar enkel vergunninghouders doorgang krijgen).

 

Hieronder zie je de huidige situatie.

Afbeelding8
Afbeelding9

Dit heeft geen grote problemen noch protesten veroorzaakt. We noemen dit de weg van de geleidelijkheid.

 

De tijd is rijp om een stapje verder te gaan en bijvoorbeeld het uur van het autoluw zijn van voormelde straten te vervroegen van 13 uur naar 11 uur. De bevoorrading van de handelszaken moet hoe dan ook voor 11 uur gebeuren en na 11 uur is er al meer volk in de winkelstraten.

 

We moeten onderzoeken om het autoluwe gebied uit te breiden en zeker om de aanwezigheid van de wagen in het straatbeeld op bepaalde plaatsen weg te werken.

 

Door het “afsluiten van de Steenstraat” is er de facto al veel minder verkeer in de Wollestraat. De enige voedingsader is de Oude Burg. Daardoor is er ook veel minder verkeer in de Rozenhoedkaai en de Braambergstraat.

Afbeelding10

Om de stad aantrekkelijker te maken zou het goed zijn om de enkele parkeerplaatsen op de Dijver weg te nemen en daar meer groen en ook ruimte voor terrassen te maken. Daardoor kan de Dijver een pleinfunctie krijgen.

 

De Rozenhoedkaai tussen Wollestraat en Vismarkt is ook een zone waar zo veel mensen wandelen dat het een zonde is er nog wagens, vrachtwagens en bussen door te sturen.

Een heraanleg en een omleiding voor het gemotoriseerd verkeer kunnen van deze plaats met uitzonderlijk zicht op de Halletoren een zeer aangename plaats maken om te vertoeven terwijl mensen nu gedwongen worden om op te smalle voetpaden te blijven.

Dit alles bij wijze van voorbeeld. Er zijn ongetwijfeld nog andere plaatsen in de Brugse binnenstad waar het gemotoriseerde verkeer aan banden gelegd kan worden.